Жс, 20.06.2021, 10:56
Қош келдіңіз! Гость | RSS

Сәтбаев қаласының «№27 жалпы орта білім беретін мектебі” КММ

Сайттың мәзірі
Статистика

Барлығы онлайн: 1
Қонақтар: 1
Қолданушылар: 0

Мектеп асханасы

Тамақтану сұрақтары бойынша


2014 жылдан бастап депутаттар мен мектеп директорлардың ұсыныстары бойынша қызмет көрсетушіні таңдау, мектептегі тамақтану өнімдері мемлекеттік сатып алу жүйесінен азық-түлік сапасына әсер ететін баға демпингіне және мектеп провайдерлерінің мектеп директорларына тікелей бақылау болмағандықтан жойылды.

Бүгінгі күні орта білім беру ұйымдарында оқитын оқушыларға арналған тамақтануды ұйымдастыруға және жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдарға тәрбиеленіп жатқан балаларға арналған тамақ өнімдерін сатып алу тәртібі әзірленді (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы бұйрығы № 598).

Балалардың тамақтану сапасы мен қауіпсіздігіне кепілдік беру үшін Ережеде бұл қызметті білікті кадрлармен (тәжірибелі, біліктіліктер, технологтар, диетологтар, позитивті сипаттамалар, өз тамақ өнімдерін өндіру, энергияны үнемдейтін жабдықтар) жоғары сапалы қамтамасыз етуге дайын провайдерді іріктеу критерийлері қарастырылған.
Сонымен қатар Ережеге сәйкес конкурстық комиссияларға ҮЕҰ және ата-аналар қауымдастығының өкілдері, қамқоршылар кеңесі, сондай-ақ қоғамдық денсаулық сақтау аумақтық органдары кіреді.
Жаңа және табиғи өнімдерді жеткізушілерді пайдалануды қамтамасыз ету үшін Ережелер тауарларды жеткізушілерге азық-түлік өнімдерін (шаруа немесе ферма, жылыжай, т.б.) ұйымдастыру және отандық өндірушілердің азық-түлік өнімдерін сатып алу үшін пайдаланылатын тамақ өнімдерін өндіру үшін қосымша балл алуды қамтамасыз етеді.
Ыдыс-аяқтың, тамақ өнімдерінің және аспаздық өнімдердің тұтыну қасиеттері, олардың органолептикалық қасиеттері, технологиялары мен өндірістік шарттары Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне балалар үшін азық-түлік қауіпсіздігі тұрғысынан сәйкес келуі керек.

Жеткізушінің келісімшартты бұзған немесе дұрыс орындамаған жағдайда, келісім-шарт сотқа жүгінеді және осы жеткізуші әділетсіз деп танылады (ҚР БжҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы № 599 бұйрығы).
2015 жылы студенттердің жекелеген санаттарына жоғары сапалы тамақтануды қамтамасыз ету мақсатында Министрлік Қазақ тағамтану академиясымен бірлесе отырып, балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, бір рет қолданылатын мектеп тағамдары үшін бірыңғай нормалар әзірледі (12.03.2012 ж. ҚР № 320 толықтырулар енгізілді).
Бұл стандарттар балаларға денеге қажетті микроэлементтерді: витаминдер, минералдар мен микроэлементтерді алуға мүмкіндік береді.
2018 жылы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Денсаулық сақтауды дамытудың» 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында, сондай-ақ білім беру ұйымдарының студенттерінің денсаулығына деген қызығушылығын арттыру мақсатында Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі білім беру мекемелерінде бірыңғай диеталық стандарттарды әзірледі.

Бұдан басқа, Министрлік Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен бірлесіп мемлекеттік сатып алу порталы арқылы тендерлік процедураларды электронды форматқа көшіру мәселесі бойынша жұмыс жүргізуде.

Бүгінгі таңда заң мектептің қызметкерлері мен ата-аналар қауымдастығының қызметтерін көрсетуге тұрақты түрде бақылау жасау мүмкіндігін қарастырады. Әрбір мектепте балалардың тамақтануын қадағалау жөніндегі комиссия бар. Комиссияны мектептің директоры басқарады, құрылымға медбике мектебі, мұғалімдер, ата-аналар комитетінің мүшелері, қамқоршылар кеңесі кіреді.

Бүгінгі таңда заң мектептің қызметкерлері мен ата-аналар қауымдастығының қызметтерін көрсетуге тұрақты түрде бақылау жасау мүмкіндігін қарастырады.Әрбір мектепте балалардың тамақтануын қадағалау жөніндегі комиссия бар.Комиссияны мектептің директоры басқарады, құрылымға медбике мектебі, мұғалімдер, ата-аналар комитетінің мүшелері, қамқоршылар кеңесі кіреді.

Тамақтану ережесіне сәйкес қызмет көрсетуші орта білім беру ұйымының жетекшісіне өздерінің сапасы мен қауіпсіздігін куәландыратын құжаттары бар студенттерге арналған тамақ өнімдерінің қолданылған тізімі туралы ай сайын ақпаратты ұсынуы тиіс.

 

Дайын тағамдардың сапасын сенсорлық бағалау күн сайын медицина қызметкері немесе жауапты адам, күнделікті ыдыс-аяқ пен аспаздық өнімдердің органолептикалық бағалау журналына жазылады.
Осылайша, қазіргі уақытта мектеп әкімшіліктеріне балалар тамақтану сапасына әсер ететін барлық қажетті тұтқалар әзірленді.
Бүгінде білім беру ұйымдары басшыларының (бас тарту комиссияларының төрағалары) жауапкершілігінің деңгейі бірінші кезекте мойындалуы керек.

Осыған байланысты Министрліктің мектептегі азықтандыру сапасын жоғарылатудағы негізгі бағыты сапалы тамақтануды бақылау жөніндегі аттестациялық комиссиялардың жұмыс тәртібін кеңінен ақпараттық қамтамасыз ету болып табылады. Сонымен қатар, студенттер мен олардың ата-аналарына балалардың тамақтануын ұйымдастырудағы бұзушылықтарды анықтау бойынша әрі қарай әрекет ету туралы ақпарат беру.

 

По вопросам организации питания

 

С 2014 года по инициативе депутатов и предложениям директоров школ выбор поставщика услуг, товаров по организации школьного питания выведен из системы государственных закупок в связи с имевшим место демпингом цен, влияющих на качество питания, а также отсутствием возможности осуществления непосредственного контроля директорами школ за поставщиками услуги.

На сегодняшний день проработан порядок организации питания обучающихся в организациях среднего образования и приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приказ МОН РК от 31.10.2018г. №598).

В целях гарантирования качества и безопасности питания детей в Правилах предусмотрены критерии, позволяющие выбрать поставщика более подготовленного к оказанию данной услуги с наличием квалифицированного штата работников (опыт работы, квалификация поваров, наличие технологов, диетологов, положительных характеристик, собственного производства продуктов питания, энергосберегающего оборудования).

С 2018 года для улучшения материально-технической базы школьных столовых, влияющих на условия хранения продуктов питания, безопасность и качество приготовляемых блюд введен механизм государственно-частного партнерства.

Также, согласно Правилам в состав конкурсных комиссий включены представители НПО и родительской общественности, попечительских советов, а также территориальных органов охраны общественного здоровья.

Для обеспечения использования поставщиками свежих и натуральных продуктов Правилами предусмотрено получение поставщиками дополнительных баллов за наличие собственного производства продуктов питания, используемых при организации школьного питания (крестьянское или фермерское хозяйство, теплица и другие) и приобретение продуктов питания отечественных производителей.

Потребительские свойства блюд, пищевых продуктов и кулинарных изделий, их органолептические свойства, технологии и условия изготовления должны соответствовать техническим регламентам Евразийского экономического союза в части безопасности пищевой продукции для детей.

В случае нарушения или ненадлежащего исполнения условий договора поставщиком, договор расторгается в судебном порядке и данный поставщик объявляется недобросовестным (приказ МОН РК №599 от 31 октября 2018 года).

В 2015 году в целях обеспечения качественным питанием отдельных категорий обучающихся Министерством совместно с Казахской академией питания впервые разработаны единые нормы одноразового школьного питания (внесены дополнения в ПП РК №320 от 12.03.2012 года) с учетом возрастных особенностей детей.

Данными нормами предусмотрено получение детьми всех необходимых для организма микронутриентов: витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.

В 2018 году в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы, а также в целях повышения интереса к здоровому (горячему) питанию обучающихся организаций образования МЗ РК разработаны единые стандарты по рациону питания в учебных заведениях.

С 2019 года Министерством введен камеральный контроль за организацией школьного питания органами и организациями образования, который позволяет без осуществления выезда на объект провести контрольные мероприятия.

Кроме того, Министерством совместно с МФ РК прорабатывается вопрос перевода конкурсных процедур в электронный формат постредством портала государственных закупок.

Сегодня, законодательно предусмотрена возможность осуществления постоянного контроля за предоставлением услуги, как сотрудниками школ, так и родительской общественностью. В каждой школе действует комиссия по контролю за питанием детей. Комиссию возглавляет директор школы, в состав входят медицинская сестра школы, педагоги, члены родительского комитета, попечительского совета.

Согласно Правилам организации питания поставщик услуги должен ежемесячно предоставлять руководителю организации среднего образования сведения об используемом перечне продуктов питания для обучающихся с приложением документов, удостоверяющих их качество и безопасность.

Ежедневно медицинским работником или ответственным лицом проводится органолептическая оценка качества готовых блюд с внесением записей в журнал органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий.

Таким образом, в настоящее время, все необходимые рычаги, позволяющие администрациям школ влиять на качество питания детей проработаны. Сегодня, следует признать, на первый план выходит уровень ответственности руководителей организаций образования (председатели бракеражных комиссий).

В этой связи, основным направлением деятельности Министерства по повышению качества школьного питания является обеспечение широкого информационного освещения порядка деятельности бракеражных комиссий по контролю за качеством питания. А также информирование обучающихся и их родителей о дальнейших действиях при обнаружении нарушений при организации питания детей.

 

 

 

Дұрыс тамақтану

 

 Ішкен тағамдар асқорыту органдарында механикалық және химиялы қөңдеуден өткеннен кейін, ол сулы сұйықтыққа айналып, ішекке өтеді. Ішекте тағам әрі қарай қорытылады, ішектің сору қасиетіне байланысты, қанға және лимфаға түседі. Тамақ қанға және лимфаға түскеннен соң—белоктардан-амин қышқыддары, майлардан-глицерин және майқышқылдары, гликогеннен-канттар бөлініп шығып отырғанда ағзада қажетті пластикалық және энергетикалық заттар синтезделіп отырады.
Тағамның құрамында 650 әртүрлі қосылыстар бар. Олардың ең бастысы белок, май, көмірсу, микро және макроэлементтер фосфор, кальций. натрий, йод, кобальт, қалайы, марганец, калий және т.б. Сонымен бірге тағамдық заттар құрамында витаминдер,
органикалық қышқылдар, неше түрлі фитонцидтер, крахмал бар, клетчаткалар болады.
Ұтымды тамақтану—ол жасушылар  құрамына қажетті заттар мен ағзаны қамтамасыз ететін қуат, қимыл және тағы басқа қажеттігін өтейтін, заттар алмасуын қажетті деңгейге ұстайтын тағамдарды пайдалану. Жүйелі түрде тамақтанудың негізгі элементтері мына төмендегідей:
1) тәуліктік қоректік заттардың арақатынасының үйлесімді балансын сақтау;
2) дұрыс тамақ ішудің тәртібі, рационалды(тамақ сбаланцирленген) тамақтану—ол тамақтың қуатымен сапалық химиялық құрамын, қоректік заттардың деңгейлі карақатынастарының тұрақтылығын, қортылуын және гигиеналық жағынан тазалығын ескертуді қажет етеді. Сондай-ақ тамақтану режимін, ұзақтығын, сапалық шамасына, химиялық құрамын анықтауды керек етеді.
Академик А.А.Покровскийдің жасаған классификациясы бойынша теңестірілген(сбалансирленген) дегеніміз—энергетикалық жағынан бағалы, тағамдағы энергия адам ағзасының жұмсаған энергиясына сайма-сайкелуі;
Тәуліктік тағам құрамында қоректік заттар(нутрценттер) теңестірілген түрде болуы керек. Тағам құрамындағы белоктардың, майлардың және көмірсулардың ара қатынасы(1:1:4) болуы керек. Айырбасталмайтын амин қышқылдарының витаминдердің арақатынасы теңестірілгені жөн. Тағам ішіндсгі компоненттердің ағзаларға сіңірілуі, тамақ ішу режиміне байланысты болуы керек. Ішілетін тамақтың мөлшерлері адамның бойына және массасына сай келуі керек. 
Егер біз дұрыс түрде тамақтанатын болсақ, онда еске ұстау қабілетіміз артып, денеміз сауығып, көңіл-күйіміз кетеріле түсетіні сөзсіз. Қандайда аурулар болмасын, біз олардың алдын алар едік. Дұрыс түрде тамақтанған адамзат баласы150-200 жыл жасар еді деп, жазады Дж.Гласс өзінің әлемге әйгілі еңбектерінін бірінде(1999).

 

 

«Дұрыс тамақтану – үздік білім алудың жолы!»

 

Барлығы – 531 оқушы жазды

4. Сізге мектептегі тамақтану ұнайды ма?

А) иә - 356

Б) кейде - 107

В) жоқ - 64

жауап бермеген оқушы – 4

 

5. Сізге мектеп асханасындағы қандай тамақ түрлері ұнайды?

А) бірінші тамақ - 108

Б) екінші тамақ - 136

В) салаттар - 116

Г) жоғарыдағы айтылғандардың бәрі – 49

Д) сіздің жауабыңыз - 122 коржик – 14

пицца – 27

самса – 14

булочка – 20

қымбат – 7

творогпен булочка – 15

сгущенкамен булочка – 16

ұнамайды – 19

 

10. Осы тақырып бойынша, сіз мектептің жұмыс жоспарына қандай іс – шаралар ұсынғыңыз келеді?

Аспаздық конкурс – 199

жәрмеңке – 15

ешқандай – 27

бағаны арзандату – 34

жаңа тамақ қосу – 58

жағдайы төмен балаларға көмек – 21

тазалық сақт ау – 8

білмеймін – 49

тамақ сапасын жақсарту – 31

жауап бермеген оқушы – 89

 

 

 

 

Сайтқа кіру
Іздеу
Күнтізбе
«  Маусым 2021  »
ДсСсСрБсЖмСбЖс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Copyright MyCorp © 2021
Используются технологии uCoz